Choose country

Nyheter

Få et innblikk i hva vi jobber med og hold deg oppdatert med det nyeste nye!

<Tilbake til nyheter

Fitness Brands tar miljøansvar

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippsamfunn har alle et ansvar, både enkeltindiviter, myndigheter og bedrifter. Fitness Brands Norway var den første leverandøren til treningssenterbransjen som ble Miljøfyrtårn sertifisert i 2016. Alle Miljøfyrtårn...

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.
For å nå framtidens lavutslippsamfunn har alle et ansvar, både enkeltindiviter, myndigheter og bedrifter.

Fitness Brands Norway var den første leverandøren til treningssenterbransjen som ble Miljøfyrtårn sertifisert i 2016. Alle Miljøfyrtårn bedrifter re-sertifiseres hvert tredje år.
Fitness Brands er nå re-sertifisert til 2022. 
Miljøarbeid blir stadig viktigere for alle virksomheter, også for treningsbransjen.
Hva betyr det for treningssenteret at vi er sertifiserte?
Som driver/eier/daglig leder kan du være trygg på at Fitness Brands Norway jobber konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Fitness Brands jobber helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak for å forbedre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene – og bidra til en grønn fremtid.
Som leverandør til treningsenterbransjen møter vi våre kunders og forbrukerens forventninger til etikk, ansvarlighet og at vi etterlever viktige verdier i samfunnet for å møte en bærekraftig fremtid.

Hva betyr det for medlemmene?
Forbrukerne blir stadig mer opptatt av miljøhensyn. Fitness Brands leverer solide treningsprodukter, med lang levetid på treningsutstyret. Du unngår «bruk og kast». Du gjør et bærekraftig valg for helsen og miljøet når du investerer i solide produkter med lang levetid.

 

Viktige grunner til at Fitness Brands Norway som leverandør av treningsutstyr er Miljøfyrtårn sertifisert

Tar samfunnsansvar
Ved å miljøfyrtårn sertifisere vår virksomhet, bidrar vi til bedre miljø og lavere klima gassutslipp.

Går foran – fremtidens løsninger er bærekraftige
Ved å miljøfyrtårn sertifisere vår virksomhet, bygger vi samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening.

Smart virksomhetsstyring
Når vi miljøfyrtårn sertifiserer vår virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer vi ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

Miljømål og resultater
Alle miljøfyrtårn sertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan vi innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.

Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når vår virksomhet skal gi tilbud.