Vi gissar att du vid det här laget har hört talas om GDPR?
Vi förstår att det kan kännas lite klurigt och inte helt lätt att förstå dess innebörd. Vi på Fitness Brands Sweden har därför valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som kund hos oss på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter. Det kanske inte är den roligaste läsningen, men däremot väldigt viktig information.

Nedan text är en förenklad sammanfattad beskrivning för att ge dig en överblick.

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation, är den nya dataskyddslag som i hela Europa träder i kraft den 25 maj 2018.GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL).

Beskrivning av GDPR

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Vem är Personuppgiftsansvarig?

Fitness Brands är väldigt mån om den information vi handhar om våra kunder, leverantörer och samarbetspartner samt övriga intressenter. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar. Det har alltid varit, och är av största vikt för oss att du ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt.

Insamlade personuppgifter

De personuppgifter vi samlar är sådana som du frivilligt tillhandahåller oss. Detta sker genom att t.ex. prenumerera på vårt nyhetsbrev, kommunicera med oss via e-post eller i andra kanaler där du uppger kontaktuppgifter, ingå avtal med oss som kund, samarbetspartner eller leverantör och där du namnger ditt namn som kontaktperson.

De aktuella uppgifter som samlas in är enligt följande ditt namn och telefonnummer, postadress och ev. besöksadress, e-postadress, jobbtitel och företag. Vid de tillfällen fotografering eller filminspelning blir aktuellt från t.ex. deltagande på event eller vid kundbesök kommer särskilt godkännande att inhämtas vid varje enskilt tillfälle.

Hur vi hanterar data

De personuppgifterna används för följande ändamål:

  • Att upprätthålla inledda affärsrelationer.
  • Att sända nyhetsbrev med information om våra produkter och tjänster, aktuella
    evenemang och erbjudanden.
  • Ev. foton och film används endast efter särskilt godkännande och kan då publiceras enligt överenskommelse i tryckt media eller digitala kanaler så som på vår webb, Facebook och Instagram.

Tillgång till insamlad data

Endast de personer på Fitness Brands som behöver har tillgång till dina personuppgifter. Det kan i vissa fall bli aktuellt att dela dina personuppgifter med aktuella leverantörer eller samarbetspartner för att vi ska kunna fullfölja leverans enligt avtal. Vi delar aldrig ut uppgifter till otillbörlig tredje part.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge du fortsätter vara kund hos Fitness Brands och så länge du själv önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev eller som inskriven kontaktperson på företaget och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet vid en Personuppgiftsincident?

Vi har väl utarbetade säkerhetsrutiner och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och ser till att våra system är säkra och skyddade.
Om det skulle förekomma ett dataintrång som omfattar personuppgifter åtar sig Fitness Brands att meddela alla i som förekommer i våra register detta inom 72 timar från det att personuppgiftsbrottet blivit känt.

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att veta vilka personuppgifter vi handhar om dig och är välkommen att begära ett utdrag av dessa om så önskas. Likaså har du rätt att be oss korrigera felaktiga uppgifter om något inte stämmer.

Du kan också när som helst välja att avregistrera dig från våra register och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta oss på (mail).

  • Registerutdrag – Alla som har ingått ett avtal med Fitness Brands Sweden kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Du ska i första hand vända dig till info.se@fitnessbrands.com
  • Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info.se@fitnessbrands.com
  • Du kan närsomhelst välja att bli borttagen från våra system. Du skall som i första hand vända dig till info.se@fitnessbrands.com för att bli borttagen.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.