Arbetsgång

Tillsammans med dig som kund arbetas ett förslag fram. Det innebär framtagande av en anläggningsdesign utifrån tre viktiga parametrar:

  1. yta
  2. budget
  3. behov

Här finns erfarenheten och kunskapen hur ett bra flöde skapas på din träningsanläggning. Vi är väl insatta i, och har kunskap om de senaste trenderna inom hälsa, träning och fitness.

Kunskap ger konkurrensfördel

Med en uppdaterad och korrekt bild av vad olika målgrupper och segment vill ha idag samt kunskap om vad som är på gång framåt får du en mycket stark konkurrensfördel.

Genom att ligga i framkant med de senaste trenderna lockar du nya kunder till ditt gym. Samtidigt stimulerar du dina befintliga medlemmar. Medlemmar som blir  inspirerade och motiverade blir lojala och känner en starkare sammanhållning. Detta i sin tur gör att de väljer att stanna kvar istället för att söka sig till andra anläggningar.

Har du frågor omkring planering av lokalen, träningsredskap och smarta lösningar? Vi hjälper dig med professionell rådgivning och vägledning.

Du använder en föråldrad webbläsare. Alla funktioner fungerar inte i din webbläsare. Var vänlig uppgradera din webbläsare för att förbättra din upplevelse och öka din säkerhet.